Task specialist ja part NCO

CommentsOff by in Yleinen
30.1.2017

Simo Aron Turpaboogeissa pitämään ihan kelvolliselta vaikuttavaan esitykseen uusista part NCO -lentotoimintavaatimuksista näyttää pujahtaneen kalvojen perusteella seikka, jonka voi tulkita toisinkin. Asia kannattanee ainakin huomioida hyppylentotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä. Simon kalvojen mukaan kaikki hyppääjät olisivat jatkossa tehtäväasiantuntijoita (aka. task specialist). Asia ei kuitenkaan aivan välttämättä ole näin ja muunkinlaisille tulkinnoille vaikuttaisi olevan tilaa. Kerhojen johtokuntien ja…

Read More

Kulttuurista

CommentsOff by in Yleinen
22.1.2017

Trafi julkaisi tovi sitten uuden hyppylentämistä käsittelevän turvallisuustiedotteen, joka on sosiaalisen median reaktioiden perusteella jäänyt skeneltä lähes huomaamatta. Trafin tapa jaella turvallisuustiedotteet hieman hankalasti löydettävällä maililistalla lienee ainakin osasyyllinen jos levikki on jäänyt heikoksi. Toivottavasti myös tällä kirjoituksella saadaan Trafin tiedotteelle hieman lisänäkyvyyttä. Tiedotteen sisältö on kiinnostava ja tärkeä. Samalla tiedote kuitenkin kertoo hyppylentoturvallisuuskulttuurin karusta…

Read More

Aviastar avaa part SPO -dokumentaationsa kaikkien käyttöön

CommentsOff by in Yleinen
2.1.2017

Aviastar Helsinki Oy on painamassa kaasua oman toimintansa saattamiseksi uusien part SPO -vaatimusten mukaisiksi. Vaatimukset tulevat voimaan huhtikuussa 2017. Osana hankettaan Aviastar Helsinki tarjoaa erityisesti kotimaisille toimijoille mahdollisuuden lähteä mukaan yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on jakaa vastavuoroisesti mm. osaamista, kokemusta ja työvälineitä. Tarkoituksena on luoda kaikkien hankkeeseen mukaan lähtevien käyttöön part SPO -vaatimusten mukaiset toimintakäsikirjat, johtamisjärjestelmät,…

Read More