Oikeusasiamies: Laskuvarjokerhojen toiminta ei kaikilta osin yksityislentotoimintaa.

CommentsOff by in Yleinen
7.7.2014

Oikeusasiamies toteaa 27.6.2014 tekemässään päätöksessä 241/4/13, että laskuvarjokerhojen loppuvuodesta 2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille toimittamien selvitysten perusteella vaikuttaisi siltä, ettei laskuvarjokerhojen toiminta olisi enää kaikilta osin ilmailulain säätäjän tarkoittamaa yhdistyksen sisäiseksi toiminnaksi luokiteltavaa lentotoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että myös osan laskuvarjokerhoista tulisi järjestää lentotoimintansa kaupallisen lentotoiminnan vaatimusten mukaisesti.

Oikeusasiamies toteaa myös sille toimitetun asiakirja-aineiston perusteella syntyvän vaikutelman, ettei asiaa koskevien säännösten ja määräysten sisältöä voida kaikilta osin pitää riittävän selkeänä ja johdonmukaisina. Oikeusasiamies toteaa myös Trafin asiaa koskevien kannanottojen jossakin määrin vaihdelleen vaikka Trafi on itse väittänyt tulkinneensa asiaa jo vuosia johdonmukaisesti.

Oikeusasiamies pidättäytyi kuitenkin käsittelemästä useimpia Aviastar Helsinki Oy:n kanteluväitteistä, sillä nämä ovat parhaillaan Helsingin hallinto-oikeuden tutkittavina. Oikeusasiamies viittaa päätöksessään myös mm. pääsiäisenä Jämijärvellä tapahtuneeseen lento-onnettomuuteen, jonka tutkinta on kesken sekä Trafin käynnistämään harrasteilmailun riskikartoitukseen.

Aviastar Helsinki Oy katsoo, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tulisi välittömästi ryhtyä toimiin yhdenvertaisen säätelyn ja riittävän turvallisuustason varmistamiseksi alalla. Trafi on toiminut asiassa jo pitkään lepsusti, tulkinnat ovat vaihdelleet sekä eläneet runsaasti. Tämä on saattanut mahdollistaa merkittäviäkin väärinkäytöksiä.  Yhdistystoiminnan avulla yksityislentotoiminnaksi naamioiduksi epäilty toiminta on ollut viime aikoina esillä mm. Lennuklubi Helsinki ry:n toimintaa koskeneessa uutisoinnissa. Tässä yhteydessä asian on nostanut julkisuuteen Trafin Pekka Henttu.

Aviastar Helsinki Oy kanteli tammikuussa 2013 Eduskunnan oikeusasiamiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin toiminnasta.